Passend werk na alcoholmisbruik?

Een chauffeur komt door zijn alcoholgebruik in problemen op zijn werk. Als zijn rijbewijs daardoor niet wordt verlengd, ontslaat zijn baas hem. De chauffeur gaat hiermee niet akkoord en vraagt om passend werk. De kantonrechter stelt hem in het ongelijk. Wat vindt het hof? Lees hier de uitspraak: artikel alcoholmisbruik

Pensioengerechtigde leeftijd: wanneer is dat?

In veel oude arbeidsovereenkomsten staat dat de overeenkomst van rechtswege eindigt op het moment dat werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Maar welke datum is dat? Is dat de datum die in het pensioenreglement staat of de AOW-datum?

Het hof heeft hier onlangs een uitspraak over gedaan. Uitspraak van het Hof: pensioengerechtigde leeftijd = datum van AOW. (Lees hier het artikel over pensioengerechtigde leeftijd)